Criteria

 

 

Stichting SFEA heeft zichzelf als hoofddoel gesteld de continuïteit van een viertal grote evenementen in Alblasserdam te bevorderen. Daarnaast kan SFEA ondersteunen in de financiering van andere (incidentele)  evenementen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het evenement wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Voorop staat dat het evenement of jubileum in Alblasserdam plaats moet vinden. Ook moet het evenement een toegevoegde waarde hebben voor de gemeente. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van de stichting, moet in elk geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 

1.     het evenement heeft een toegevoegde waarde voor Alblasserdam

2.     het evenement is openbaar

3.     het evenement is niet commercieel

4.     het evenement is financieel laagdrempelig, maar liever nog gratis toegankelijk

5.     het evenement beschikt over een begroting

 

De aanvraag voor een sponsorbijdrage moet minimaal 3 maanden  voor aanvang van het evenement door SFEA zijn ontvangen. Dit kan via het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt. Hierop dient u onder andere aan te geven voor welk bedrag u een aanvraag wilt doen en in hoeverre het evenement voldoet aan de gestelde criteria.

 

Wanneer u een aanvraag heeft ingediend, kunt u binnen korte tijd een ontvangstbevestiging van SFEA verwachten. Over het besluit van SFEA om een aanvraag wel of niet te honoreren is geen correspondentie mogelijk.

 

Twijfelt u of uw evenement aan de gestelde criteria voldoet, wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

 

 

AANVRAAGFORMULIER SPONSORING

Toegekende subsidies
(zie ook “Evenementen”)

 

2013   Oranje Comité
2012   Wielerronde
2012   Havenfestival
2012   Paardenmarkt